Jak dobrać font do strony/sklepu www?

Dzisiaj przybliżymy Wam jak podejść do wyboru fontu, który będzie widniał na Waszej stronie, czy w sklepie online. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego składa się font i co to jest? Font to po prostu czcionka, której używamy w naszym projekcie webowym. Składa się ona ze znaków, te natomiast ze strokes (zakrzywione linie), axis (oś) oraz kontrastu i modulacji.

Każdy font posiada 3 cechy:

a) szkielet – posiada trzy style:

– dynamic forms, wywodzi się od pisania piórem wiecznym pod jednolitym kątem,

– rational forms, wywodzi się od pisania piórem,

– geometric forms, jest bardziej narysowany niż pisany,

b) flash – jest to warstwa, która formuje się wokół szkieletu. Składa się na nią grubość linii i linearność oraz szeryfy. Połączenie szkieletu i warstwy buduje tors, dzięki któremu możemy kroje pism skategoryzować w grupy. Każda grupa jest stworzona z dwuwymiarowej siatki: od dynamicznych po racjonalne, aż do geometrycznych krojów, jak również od skontrastowanych do linearnych krojów z wertykalną osią.

c) skóra, czyli wszystkie detale jakie zawiera dany krój pisał. Daje Ci ona wystarczająco informacji do sklasyfikowania kroju pisma do poszczególnej grupy. 

Kategorie fontów, a dopasowanie ich do tekstu:

Typografowie oraz graficy używają bardzo wielu różnych klasyfikacji, kiedy chcą opisać jakiś font. Wiele kategorii ma wiele synonimów. Nie ma jednej klasyfikacji krojów pisma.

Twoim zadaniem jest wybranie takich fontów, które będą odzwierciedlać charakter tekstu. Tekst może być np. o chorobie, ale font ma charakter pogodny, dający wiarę we własne możliwości, co w tym przypadku sugeruje wykorzystanie fontu o charakterze lekkim, np. humanistic sans.

Przykłady kategorii fontów i ich zastosowanie:

– Geometric sans serif, to krój geometryczny, linearny. Ma charakter nowoczesny, mechaniczny, matematyczny, techniczny, naukowy. Idealnie spisze się więc w badaniach naukowych, infografikach czy laboratoriach,

– Humanistic sans, posiada umiarkowany kontrast i dynamiczną formę. Cechy: świeży, przystępny, zdrowy, radosny, pogodny, przytulny, energetyczny. Można go śmiało stosować w tekstach o zdrowiu, duecie, jedzeniu czy aktywnym trybu życia,

– Humanistic serif, ma dynamiczną formę i średni kontrast. Posiada styl kaligraficzny z kinowymi bracket serif i jednolitymi stress angle. Jego cechy: ważny, historyczny, naturalny, otwarty, bogaty. Zastosowanie: publikacje akademickie, treści uniwersyteckie oraz historyczne.

Podsumowanie:

Aby określać i wybrać kroje pisma, potrzebna jest znajomość terminologii typograficznej. Gdy zaczniesz zauważać  różnicę i podobieństwa występujące pomiędzy poszczególnymi fontami, wtedy coraz pewniej będziesz poruszać się w tym świecie. Dzięki posiadanej wiedzy wybór fontu dla Twojej strony www będzie dużo przyjemniejszy i ciekawszy.

W celu wygodnego korzystania ze strony, wymagana jest akceptacja regulaminu Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych (RODO).